De Witte Raaf

De groenten komen van de biologische tuinbouwbedrijf  de Witte Raaf in Denekamp gelegen in het hart van landgoed Singraven. In deze mooie omgeving op goede esgrond wordt al ruim 20 jaar biologische groente geteeld. Evenwicht tussen planten, dieren, mensen en de omgeving. Daar draait de teeltmethode van De Witte Raaf om. Er wordt gebruikgemaakt van vruchtwisseling, gewas- en raskeuze, organische mest, groenbemesters en mechanische onkruidbestrijding. Hierdoor zijn chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en gentech niet meer nodig. Dit resulteert in de lekkere bekende groentes, maar ook in veel bijzondere vergeten soorten groenten